Điều khoản dịch vụ

Quy định chung và Nhân tố ràng buộc (Điều khoản hoạt động)

  1. Pháp luật và yêu tố ràng buộc công ty ankaradaescort.asia

Chào đón đón đến với thị trường sản phẩm của chúng tôi. Bạn vui lòng xem xét các điều khoản tham gia sử dụng website của chúng tôi, đồng ý như một hình thức cấu thành ký hợp đồng để làm theo những ràng buộc giữa chúng tôi và bạn. Các điều khoản sẽ giúp quá trình sử dụng cho người dùng được trải nghiệm tốt hơn.

Sơ lược điều khoản dịch vụ

Hành động sử dụng website có những đối mới như thế có nghĩa hợp đồng của bạn tuân thủ với các ràng buộc bởi điều khoản sử dụng như đổi mới. Với nguyên nhân đó, quản trị khuyên bạn nên xem lại các điều khoản trước khi bạn tiến hành quyết định sử dụng các ứng dụng trên website. Bạn sử dụng trang web này cần có xác nhận rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc bạn sử dụng dưới sự dám sát của bố mẹ, người dám hộ, bạn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi sai trái trên website.

Dữ liệu sử dụng ngược

Một lưu ý nhỏ rằng, có thể một số thông tin, tài liệu trên web có thể được coi là không chuẩn, không đúng đắn, phản diện. Khi bạn đồng ý tham gia hệ thống của chúng tôi, bạn đã đồng ý rằng mình sẽ chịu mọi hành vi sử dụng tư liệu riêng của mình. Chúng tôi không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về việc những tài liệu hoặc thông tin được coi là phản diện.

Bản quyền & Thương hiệu

Tất cả các thông tin là hình thức thương mại, được đăng ký bản quyền, thương hiệu hoặc bản quyền trí tuệ khác có thể chiếm hữu, lưu giữ hay có quyền cấp phép bởi quản trị và các tư liệu khác được cho phép từ bên thứ ba đối với chúng tôi chính là của chúng tôi. Mọi người được bảo vệ bởi luật pháp theo phiên bản quyền quốc tế. Biên soạn từ số đông các thông tin trên website http://www.ankaradaescort.asia Tư liệu độc quyền của hệ thống của mình và cũng được bảo vệ bởi luật pháp nước bạn dưới dạng quyền quốc tế về bản thân mình.

Bất kỳ tên, hình tượng tại tất cả các sản phẩm có liên quan, tên dịch vụ, logo kiến tạo hay khẩu hiệu chính là gian hàng đạt yêu cầu hay nhãn hàng có sản trên hệ thống của chúng tôi. Chưa được cấp giấy phép hoạt động hoặc logo sản phẩm sẽ được mang ra trong liên kết với tất cả nguyên liệu đặc trưng trên hệ thống. Truy vấn cập nhật tham gia website này không trao logo, thương hiệu cho bất kỳ đối tượng nào.

Để đáp ứng đầy đủ thông tin thuận lợi tới bạn nhằm nắm chọn phần nội dung có tại trang web của công ty, bạn có thể xem thêm hay kết hợp đến tên, nhãn hiệu, sản phẩm, phục vụ từ bên thứ ba. Nhưng vấn đề này có lẽ không có nhân chứng chính vì thế bạn sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước thông tin được cung cấp từ bên thứ 3, chúng tôi không có trách nhiệm chịu bất kỳ sai sót nào từ thông tin của bên thứ 3.

 

Trả lời